ΣΚΟΠΟΣ: Αυτή η μοναδική περίπτωση μελέτη σχεδιάστηκε για να αναπαράγει (1989) μελέτη Αθερίνα σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής των ανασταλτικά νάρθηκα που φέρουν το βάρος στο άνω άκρου, τον μυϊκό τόνο και τη λειτουργία σε ένα παιδί με εγκεφαλική palsy.METHOD: Τα δεδομένα για τον τόνο ήταν συλλέγονται από τον εντοπισμό του χέρι, όταν φέρουν το βάρος στην εκτεταμένη στάση του βραχίονα. Στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία συλλέχθηκαν από την παρατήρηση παιχνίδι μπλοκ για την ενεργό κατανόηση και την απελευθέρωση και μπάλα play.RESULTS εθελοντικής: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μετά την εφαρμογή των ανασταλτικά νάρθηκα air Max 2014 με βάρη, τόνος άλλαξε ελάχιστα, λεπτές κινητικές λειτουργικές αλλαγές καθήκον ήταν μεταβλητή, και ARM- θέση air Max Φθηνα των χεριών βελτιωθεί. Οι υποκειμενικές αναφορές από την οικογένεια και άλλους φροντιστές, ωστόσο, δείχνουν ότι ο τόνος μειώθηκε και increased.CONCLUSION λειτουργία: Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης υποδεικνύουν την ανάγκη να βρεθεί πιο ακριβή μέσα από τη μέτρηση των μεταβολών του τόνου και τη λειτουργία σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Νεογνών και Εντατικής Θεραπείας Παίδων αποτελεί σημαντική πρόκληση στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου η κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο είναι χαμηλό και οι πόροι υγειονομικής περίθαλψης είναι περιορισμένη. Λόγω του μεγάλου μεγέθους του παιδιατρικού πληθυσμού, καθώς και των μεγάλων κοινωνικο-πολιτισμική και συμβολική σημασία του παιδιού, υπάρχει μια φυσική, επιτακτική ανάγκη για τη διαχείριση των σοβαρών ασθενειών σε νεογνά και βρέφη. Η μη έγκαιρη λογαριασμών πρόληψη και θεραπεία ασθενειών εν μέρει για τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των περιπτώσεων. Ποιότητα προσαρμοσμένο χρόνος ζωής είναι έγκυρες αναπαραστάσεις των προτιμήσεων των ατόμων για τα αποτελέσματα της υγείας μόνο βάσει ενός συνόλου περιοριστικών υποθέσεων. Μία από τις βασικές παραδοχές είναι πρόσθετο ανεξαρτησία χρησιμότητα (AUI). Πρόσφατα, Bleichrodt και Filko [Bleichrodt και Filko, 2008. Et Zucc. (Mume) έδειξαν σημαντικά μεγαλύτερη ανασταλτική δράση επί του Su9T01 από genistein. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ATL-προληπτική βιοδραστικές ενώσεις μπορεί να υπάρχουν σε αυτά τα γεωργικά φυτά, τα οποία θεωρούνται ότι είναι λειτουργικά τρόφιμα .. πειράματα RT-PCR με ολικό RNA εκχυλίζεται από HUVEC, HAEC, και ΗΡΑΕΟ και ειδικών εκκινητών για το ανθρώπινο αγγειακό V1, V2 νεφρική, V3 υπόφυση, και ΟΤ υποδοχείς ενισχύεται μόνο η αλληλουχία υποδοχέα ΟΤ. Κανένα νέο υπότυπο του υποδοχέα air Max Γυναικεια μπορεί να ενισχυθεί όταν χρησιμοποιούν εκφυλισμένους εκκινητές. Της αλληλουχίας του DNA της κωδικεύουσας περιοχής του ανθρώπινου υποδοχέα ΕΚ Air Max 2015 ΟΤ αποκάλυψε μια νουκλεοτιδική αλληλουχία 100% ομόλογη προς εκείνη της μήτρας υποδοχέα ΟΤ αναφερθεί προηγουμένως. Η επέκταση αυτή θεωρείται πλέον κλινικά σημαντική, επειδή αξιολόγηση των συμπτωμάτων κατά μόνο 12 ώρες μπορούν να καλύπτουν ώρες ύπνο και ως εκ τούτου δεν μπορεί να συλλάβει επαρκώς τη διάρκεια και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων. Σε αυτή τη μελέτη αξιολόγησε την εξωτερική εγκυρότητα της νέας PUQE-24 από την εξέταση της ικανότητάς του να αξιολογήσει διάφορα χαρακτηριστικά που συνδέονται με NVP: (α) την ικανότητα να λαμβάνετε πολυβιταμινούχα συμπληρώματα? (Β) τα ποσοστά νοσηλείας και επειγόντων περιστατικών επισκέψεις για σοβαρά συμπτώματα? (Γ) του ύπνου? (Δ) την πρόσληψη υγρών? και (ε) της γυναίκας self-rated βαθμό ευεξίας. Τα δεδομένα που συλλέγονται μελλοντικά από 315 γυναίκες συμβουλές μέσω της γραμμής Motherisk ΝνΡ χρησιμοποιήθηκαν για την επικύρωση.